Description

جنس رویه آن از چرم مصنوعی بوده و از دوام و مقاومت بالای در برابر ضربه برخوردار است.

یک توپ با کیفیت به بیشتر لذت بردن شما از ورزش بسکتبال کمک می‌کند.