Description

توپ واليبال v5m4500 مولتن با رويه چرم مصنوعي PU، بسيار نرم بوده كه باعث افزايش كنترل توپ مي‌شود. تيوپ اين توپ از نوع بيوتل است كه باعث ميشود فشار باد توپ ثابت بماند و براي استفاده بر روي سطوح سخت بسيار مناسب است. اين توپ ۱۸ پنله ايده آل براي آموزش در باشگاه‌ها و داراي استاندارد هاي fivb مي‌باشد.